top of page

VEILEDNINGER

Formålet med denne veiledningen er å gi
kunnskaper til alle involverte parter i en pumpeprosess, slik at samarbeidet kan bli best mulig, og slik at arbeidet går som planlagt uten plunder og heft.

 

Valg av utstyr må planlegges nøye i
forhold til type betong, pumpelengde og kapasitet.


Kvaliteten på det ferdige produkt må alltid bli som beskrevet. Det forutsettes at alle som er involvert i pumpearbeider har nødvendig kompetanse og kan fremlegge dokumentasjon på dette.
 

Denne reviderte utgaven har i større grad enn den forrige lagt vekt på nye betongtyper og hva som kreves av pumpeutstyr i den sammenheng.
 

NB! Maskinens instruksjonsbok må alltid følges. Denne veiledningen er kun et supplement til denne.

Veiledning-betongpumpe (4)-1_edited.jpg

Veiledning ved bruk av betongpumpe.

bottom of page